ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 18:51
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ޗެމްޕިއަނުން
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ޗެމްޕިއަނުން
އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސް ރޭސް
އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަށްފަހު، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމު "ބުޅި ކެނޑި"އަށް
 
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މަސް ރޭސް ބާއްވާނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު
 
އައްޑޫ ސިޓީގައި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މަސް ރޭސް ބާއްވާނެ
 
ޓީމު ބުޅި ކެނޑިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 1214.25 ޕޮއިންޓާއެކު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަށްފަހު، ޓީމު ބުޅި ކެނޑިން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އުރީދޫ މަސް ރޭސް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެ ސިޓީން 21 ޓީމު ބައިވެރިވިއިރު، ޓީމު ބުޅި ކެނޑިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 1214.25 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕްކަން 659.05 ޕޮއިންޓާއެކު ޓީމް "ލައްޓި" ކާމިޔާބުކުރިއިރު 612.35  ޕޮއިންޓާއެކު 3 ވަނަ ކާމިޔާބުކުރީ "ކުރިބިއަންސް" ޓީމުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ބަރު މަހެއްގެ ގޮތުގައި ބާނާފައިވަނީ ބަރުމިނުގައި 25.85 ކިލޯ ހުރި ހިބަރެކެވެ. އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނި ފަރާތުގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބުޅިކެނޑި ޓީމުގެ ހަސަން އަލީއެވެ. މިއީ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ހިބަރެއް ބޭނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޗެމްޕިއަން ޓީމް ބުޅި ކެނޑިން 3 ހިބަރު ބާނާފައިވާއިރު، ރަނަރަޕް ޓީމް، ޓީމް ލައްޓިންވެސް 2 ހިބަރު ބާނާފައިވާކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ. އެންމެ ބަރު މަސް ބޭނި ފަރާތައް މި އަހަރުގެ މަސްރޭހުގެ ގިފްޓް ޕާރޓްނަރ، ސީގިއަރގެ ފަރާތުން ވަނީ އަގުހުރި ގިފްޓް ޕެކެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކެޔޮޅުގެ މަގާމު ހާސިލްކުރީ ލައްޓި ޓީމުގެ އާދަމް ހިލްމީއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅަކަށް ހޮވުނީ ޓީމު "ދަމާނަގާ"ގެ ޚަދީޖާ މޫސާއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތް އުރީދޫއަށް 18 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ބާއްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ހަތަރު ސިޓީގައިވެސް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މާލޭގައި މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި މި މުބާރާތް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާއިރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބާއްވާނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ސިޓީތަކުން ވެސް ވަނަތައް ހޮވާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި އެއްވަނަ ޓީމަކަށް 25،000 ރުފިޔާ، ދެވަނަ ޓީމަކަށް 10،000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ ޓީމަކަށް 5،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި  އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކެޔޮޅަށް 1،000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅަށްވެސް 1،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް