ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:23
އުރީދޫ މަސް ރޭސް - ފެހުރިހި ޓީމު
އުރީދޫ މަސް ރޭސް - ފެހުރިހި ޓީމު
އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސް ރޭސް
އުރީދޫ މަސް ރޭސް އައްޑޫ ސިޓީ ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ފެހުރިހި
 
ފެހުރިހި ޓީމުން ޗެމްޕިއަންޝިޕްކަން ހޯދާފައިވަނީ 220.9 ޕޮއިންޓާއެކު

އައްޑޫ ސިޓީގައި 18 އޮގަސްޓް ވީ ހުކުރު ދުވަހު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 7 ޓީމުން ވާދަކޮށް މަރަދޫ ބަނދަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ލިބުނު ޓީމުތަކަށާއި މަސްވެރިންނަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑު ސިޓީ ގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ގެ އިތުރުން ސިޓީގެ އެހެނިހެން އިސްފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންފައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްދިޔަ އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023 ގެ ޗެމްޕިއަންޝިޕްކަން ހޯދާފައިވަނީ 220.9 ޕޮއިންޓާ އެކު ޓީމް ފެހުރިހި އެވެ. ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕްކަން 141.6 ޕޮއިންޓާއެކު ޓީމް ހޮންޑެލި ކާމިޔާބުކުރިއިރު 131.9 ޕޮއިންޓާ އެކު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އިން 3 ވަނަ ކާމިޔާބުކޮށްފާވަނީ ބަރަކޫޑާ ޓީމުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ބަރު މަހެއްގެ ގޮތުގައި ބާނާފައިވަނީ ބަރުމިނުގައި 5.5 ކިލޯ ގެ ކުރުމަހެކެވެ. އެންމެ ބަރުމަސް ބޭނި ފަރާތުގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ ޗެމްޕއިންކަން ހޯދި ފެހުރިހި ޓީމުން ނަޖާ އެވެ. އެންމެ ބަރު މަސް ބޭނި ފަރާތަށް މި އަހަރުގެ މަސްރޭހުގެ ގިފްޓް ޕާރޓްނަރ ސީގިއަރ ގެ ފަރާތުން ވަނީ އަގުހުރި ގިފްޓް ޕެކެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ އުރީދޫ މަސްރޭސްގެ ތާރީހުގައި ކައްޓެޅި މަސް ބޭނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެސްމެއެވެ. ކައްޓެޅިމަސް ބާނާފައިވަނީ މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ކާމިޔާބުކުރި ބަރަކޫޑާ ޓީމުން ޖިނާހު އަދި ޝާނިޒް އެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޮޔޮޅުގެ މަގާމު ޓީމު ހެޕީ މާކެޓުން އިބްރާހިމް އަބްދުއްލާ ކާމިޔާބުކޮށްފާވީއިރު އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅުގެ މަގާމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފެހުރިހި ޓީމުން އަޒްލިފާ އަޒީޒް އެވެ. އިބްރާހިމް އަބްދުއްލާ 7 މަސް ބާނާފައިވާއިރު އަޒްލިފާ އަޒީޒް ބާނާފައިވަނީ 4 މަހެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ސިޓީ – ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މަސްރޭސް ކުރިއަށް ދާނީ 25 އޯގަސްޓް ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޓީމުން އަދި މަސްރޭސް ގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މަސްރޭހުން ވަނަތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް އަރިސްކުރެއެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު މަސްރޭސް ވަނީ އިތުރަށް ކުލަގަދަ ކޮށް މާލެ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް