ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 16:59
ރައީސް، މުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސް، މުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ރައީސް އޮފީސް
މުރައިދޫއަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް، މުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި، ފެނަކަ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
 
ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން
 
އައު އިންޖީނުގޭގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 620 ކިލޯވޮޓް
 
އެއީ ޓަރފްއަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި، ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފިސް ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި، އެރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސް، މުރައިދޫ ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައި ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވި، ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ ޓަރފްއަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ދަނޑެކެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ފެނަކައިން މުރައިދޫގައި އިމާރާތްކުރި ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. އަދި ކުރިން ހުރި އިންޖީނުގެ ހުރީ އަވަށުތެރޭގައި ނަމަވެސް، އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ބިނާކޮށްފައިވަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ދުރުގައެވެ. އައު އިންޖީނުގޭގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 620 ކިލޯވޮޓެވެ. އަދި ފެނަކަ އައު އޮފީސް އިމާރާތަކީ ދަތިނުވެ 30 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ، ޖާގަ ތަނަވަސް އިމާރާތެކެވެ.

މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ)އާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމައި، 129 ގެއަކަށް މިހާރު ވަނީ ކަނެކްޝަން ގުޅައިދީފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ފަޚުރުވެރި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް