ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:22
ރައީސް ސާލިހު ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އާއްމު ރައްޔިތެއް އެމަނިކުފާނާއެކު ފޮޓޯ ނަގާނީ
ރައީސް ސާލިހު ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އާއްމު ރައްޔިތެއް އެމަނިކުފާނާއެކު ފޮޓޯ ނަގާނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހު ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސް ސާލިހު ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
ރައީސް ސާލިހަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި
 
އެއީ ޓަރފްއަޅައިގެން އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ށ.ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވައި، އެރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހަށް އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވަނީ އެރަށުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވުނު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވާފައެވެ. އަދި އެދަނޑު ބައްލަވާލައްވާފައި ވެސް ވެއެވެ. އެ ރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ، ޓަރފްއަޅައިގެން އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެކެވެ.

Advertisement

ރައީސް ށ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ގާތުން ބައްލަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ދަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން ކަމަށާއި ޒުވާނުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރުދަނޑުތައް އެޅުމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއްވެސް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް