ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 18:47
މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލުގައި ފުޅަނދުތައް ދައްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލުގައި ފުޅަނދުތައް ދައްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ
ރޯގާއާއި ގުޅިގެން މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ފަސްކޮށް ހަވާއެރުވުން ވެސް ފަސްކޮށްފި
 
ކާނިވާ ފަހުން ބާއްވާނެކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގާ ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ މަތީން މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ހުޅުވުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކާނިވާ ހުޅުވާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރޭ މި ކާނިވަލުގެ ތެރެއިން ހަވާއެރުވުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، މިހާރު އެކަން ވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހަވާ އެރުވުން އެހެން ތާރީހަކަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަރބަންކޯ އިން ވެސް ވަނީ ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ލަފާގެ މަތީން މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ހުޅުވުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަން އަންގާފައެވެ.

ކާނިވާ ފަސްކުރުމާއި ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބޭރަށް ހިންގުމާ ހޮޑުލުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެމަތިން، މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ބޭއްވުމަށް ރާވާފައި އޮތް ކާނިވަލް ހުޅުވުން ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ފަސްކޮށްފި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެޗްޕީއޭ އާއި ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދަށް ތަބާވުމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
20%
20%
0%
20%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި