ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 23:03
މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް
އެމްއެންޑީއެފް
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް
އެއްހާސް ނުވަސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ ޖަމިއްޔާ އުވާލަނީ
 
ލިސްޓުގައި 1989 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ, އެއްހާސް ނުވަސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ލިސްޓުގައި 1989 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ނަން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ، ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމެޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ޖަމިއްޔާތައް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

1989 ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ނިންމައި އެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރިނަމަވެސް، ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ޖަމިއްޔާތަކަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް