ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 05:32
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޭސީސީ
ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކްގެ މެންބަރުކަން
ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކްގެ މެންބަރުކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިއްޖެ
 
މެންބަރުކަން ލިބުމާއެކު ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

އދ. ގެ ގްލޯބަލް އޮޕަރޭޝަނަލް ނެޓްވޯކް އޮފް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އޮތޯރިޓީސް (ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކް)ގެ މެންބަރުކަން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކުގެ މެންބަރަކަށް އޭސީސީ ވެފައިވާއިރު، ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކް އަކީ ގައުމުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހަރުދަނާކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށް, ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނެޓްވޯކްއެކެވެ.

އެގޮތުން ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބާއްވައިގެންނާއި ވާޗުއަލް މަންސަތައް މެދުވެރިކޮށް އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަށް ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދެއެވެ.

Advertisement

ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކްގެ މެންބަރު އިދާރާތަށް ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ އަދަދު 91ށް އަރާފައިވާއިރު، އިދާރާތަކުގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 161 އިތުރުވެފައެވެ.   

ގްލޯބް-އީ ނެޓްވޯކްގެ މެންބަރުކަން އޭސީސީއަށް ލިބުމާއެކު ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކާއި ފަހި ފުރުޞަތުތަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް