ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:23
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ށ.ފުނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ފޮނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޮނަދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މުޙައްމަދު އެވެ. ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މެނޭޖަރު ހުސެއިން މޫސާ އެވެ. ފޮނަދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 1،278،226.60 (އެއް މިލިއަން ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ދުއިސައްތަ ސައްބީސް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ލާރި) އެވެ. މިއީ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް ތަރައްޤީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކޯޓުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވާފައިވާއިރު، ގިނަ ކޯޓުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް