ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 09:57
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިހުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު
ރައީސް ސާލިހުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި
 
މިހާރުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާނުލެވޭނެ
 
ސިޔާސީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކާނެ އެއްޗެއް ނެތް
 
މިއީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅުވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ދައްކަވަނީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަމާއި ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހުގެ ހާލުކޮޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހާއި ގުޅުވައި ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކާނެ އެއްޗެއް ނެތުމުން އެއްގޮތެއް ނުވިއްޔާ އަނެއްގޮތުން ފިތުނަ އުފެއްދެވުމަށް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ހަގީގަތް ގަބޫލުނުކުރެވުމުން އެކަހަލަ އަޑުއަޑު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދޭތެރޭ މިއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވަރަށް އިއްވަވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ޕްރައިމަރީއިން ބަލިވެވެޑައިގަތުމުން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަހަތަށް އަރާވަޑައިނުގަންނަވާން އެކިފާޑުގެ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބަހަނާ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު އެއް ގޮތް ނެތިއްޔާ އަނެއް ގޮތަކުން ފަތުރަމުންދާ ފިތުނައިގެ އިތުރު ބޮޅެއްގެ ގޮތުގައި މިއުވާން ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ދަރަޖައަށް އެފަދަ ބޭފުޅަކު ވެއްޓުނީތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށާއި، ހައިރާން ވެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ މިވަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާ ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު "މުށެއް ފުރާ ބޭސް" ފަރިއްކުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ރައީސް ސާލިހަށް ފާޑުވިދާޅުވާން ފެށީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެންނެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ރައީސް ޞާލިހު ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 61 އިންސައްތަ ނުވަތަ 24،566 ވޯޓުންނެވެ. އަދި ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 38 އިންސައްތަ ނުވަތަ 15،641 ވޯޓެވެ. 57،255 މީހުންނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާއިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ ވޯޓުލާފައިވަނީ 40،887 މީހުންނެވެ.

ނަޝީދަށް ޕްރައިމަރީގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބެއް ލިބިވަޑައިގެންފަހުން، އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވާ ވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ވެސް އުފައްދަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް