ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 21:03
3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޫސުމީ ތަފާތު 3 ކާރިޘާއެއް ތަޖުރިބާ ކުރި ދަނޑުވެރިޔާގެ ވާހަކަ
މޫސުމީ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް
3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޫސުމީ ތަފާތު 3 ކާރިޘާއެއް ތަޖުރިބާ ކުރި ދަނޑުވެރިޔާގެ ވާހަކަ
 
އާންމު އަހަރެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރު ފެރިނީގެ ދަނޑުބިންތަކުން 1 ލައްކަ ކިލޯގްރާމްގެ މޭވާއާއި މޭބިސްކަދުރު ނެރޭ
 
މިއަހަރު ދަނޑުގޮވާމުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ވަރު ވާނީ، 20000 ކިލޯގްރާމްއާއި 30000 ކިލޯގްރާމްއާ ދެމެދު މިންވަރެއްގެ އުފެއްދުން ކަމަށް ފެރީނީ ލަފާ ކުރޭ
 
އެ ސަރަޙައްދަކީ އިޓަލީވިލާތުގައި އުފައްދާ މޭވާގެ 3 ބައިކުޅަ 1 ބައި ހިއްސާ ކުރާ ސަރަޙައްދު

މިއަދު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހިމެނޭ އެކަކީ އިޓަލީވިލާތުގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ އެންޑްރިއާ ފެރީނީއެވެ. ފެރީނީއަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ދެ މިޔަލީ ކަނޑީގެ ދެފަރާތުން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ސިފަ ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިޓަލީވިލާތުގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޒުވާރިއާއި އެކި ބާވަތްބާވަތުގެ މޭވާ ހައްދަމުން ދިޔަ ފެރީނީގެ ދަނޑުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ މިލާ މޯޅިވެގެން ދިޔައީ ގަދަ ފިނީގެ ތެރޭގައި ގަނޑުވެގެންނެވެ. ދެން ކުރިމަތިވީ މޫސުމީ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑެވެ. ފެންބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށެވެ. އެ ވަރުން އަދި ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ދެން ކުރިމަތިވީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގެ ވަރުގަދަ ރާޅު ބާންޏެކެވެ. އެއާ ވިދިގެން ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭގެ ތުފާނެކެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ 53 ވަނަ އަހަރު ގުނަމުންދާ ފެރީނީ، އިޓަލީ ވިލާތުގައި ދަނޑުވެރިކަން އެންމެ ތިޔާގި އެމީލިޔާ-ރޮމާންޏާއޭ ކިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ވާ ދަނޑުބިންތަކުގެ ބޮޑުމިން، 15 ހެކްޓަރު ނުވަތަ 37 އޭކަރަށް އަރައެވެ. ޒުވާރީގެ އިތުރުން، މޭބިސްކަދުރާއި، ކީވީއާއި ޕީޗްއަކީވެސް ފެރީނީގެ ދަނޑުބިންތަކުގައި ހައްދާ މޭވާގެ ބާވަތްތަކެވެ.

ބަހާރު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު ކުރިމަތިވި ގަދަ ފިނީގެ ތެރޭގައި، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބައި ގެއްލުނު. މެއި މަހު ކުރިމަތިވީ ގަދަ ވިއްސާރައާ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާތައް ހިނގި. ގަދަ ފިނީގަ ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަންނަމުން ދަނިކޮށް ފެންބޮޑުވީ. އެ ފެށުނީ ކާރިޘާ. ދެން މިއައީ އިންތިހާ ގަދަ ހޫނުގެ ރާޅުބާނި. ދަނޑުވެރިކަން މި ދިޔައީ ގޯހުން ގޯހަށް. އެއާ ވިދިގެން ދެން މި ކުރިމަތިވީ ގަނޑުފެނުގެ ވާރޭ. ބާކީ ހުރި މޭވާ ކޮޅުވެސް ހަލާކުވީ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިއީ، އަހަންނާ، މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށްވެސް ގެއްލުން ދެނިވި އަހަރެއް,
އެންޑްރިއާ ފެރީނީ؛ އިޓަލީވިލާތުގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އާންމު އަހަރެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރު ފެރިނީގެ ދަނޑުބިންތަކުން 1 ލައްކަ ކިލޯގްރާމްގެ މޭވާއާއި މޭބިސްކަދުރު ނެރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ދަނޑުގޮވާމުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ވަރު ވާނީ، 20000 ކިލޯގްރާމްއާއި 30000 ކިލޯގްރާމްއާ ދެމެދު މިންވަރެއްގެ އުފެއްދުން ކަމަށް ފެރީނީ ލަފާ ކުރެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މޫސުމީ ކާރިޘާތަކުގެ ތަކުލީފުތައް ފެށިގެން އައީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ގަދަ ފިނީގެ ތެރޭގައި، ފެރީނީގެ ދަނޑުބިންތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ދަށްވިއެވެ. ޖެހިގެން އައި މަހު ކުރިމަތިވީ ގަދަ ވިއްސާރައެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާތައް ހިނގާ، ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނެވެ. އެތައް ބިލިއަން ޔޫރޯއެއްގެ ގެއްލުން ވީއިރު، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަކީ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ތަޙައްމަލު ކުރި ދާއިރާއެވެ.

މި ކަހަލަ ދަނޑުވެރިކަމަކީ އަހަރުން އަހަރަށް ކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ކަންކަމެއް ނޫން. ޕީޗް ގަސްތަކުން އެއްޗެއް ލިބެން ތިން ހަތަރު އަހަރު ހޭދަ ވާނެ. ދެތިން އަހަރު އެއްޗެއް ނުލިބި ދިޔުމަކީވެސް މި ކުންފުނިން ކުރި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް. ވަރަށް ހިތްވަރު ބޭނުންވާ ކަމެއް މީ. ބައެއް ފަހަރު، އަހަރަމެން އެބަ ދައްކަން އަހަރަމެން މިކަންކަމުން އަރައިގަންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އަހަރެން ބުނަން، އެއީ މިކަން ކުރަން ޤުދުރަތުން އިންސާނުންގެ ހިތްތަކުގައި މިކަމަށް ޖައްސަވާފަ އޮންނަ ލޯތްބާއި ހިތްވަރުންނޭ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މި ތެދުވެ އުޅެވެނީ,
އެންޑްރިއާ ފެރީނީ؛ އިޓަލީވިލާތުގެ ދަނޑުވެރިއެއް

ރެކޯޑްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ސަރަޙައްދުގެ 5 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑުތައް އޮތީ ފެނު އަޑީގައެވެ. އެ ސަރަޙައްދަކީ އިޓަލީވިލާތުގައި އުފައްދާ މޭވާގެ 3 ބައިކުޅަ 1 ބައި ހިއްސާ ކުރާ ސަރަޙައްދެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެރީގެ ދަނޑުބިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް