ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 07:51
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ތިން ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި
 
ކިހާދޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 45 ދުވަސް
 
ހުރާ އަދި ހިންމަފުށި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 70 ދުވަސް

ތިން ރަށެއްގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހުރާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ހިންމަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ކިހާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ.

ހުރާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ހިންމަފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތްރީ ޓްރީ މޯލްޑިވްސް އާއެވެ. ހުރާ ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4،792،455.72 (ހަތަރު މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ފަސްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) އެވެ. އަދި ހިންމަފުށި ދަނޑުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4،798،935.72 (ހަތަރު މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ފަސްރުފިޔާ ހަތްދިހަ ދެލާރި) އެވެ. ދެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމުމުގެ މުއްދަތަކީ 70 ދުވަހެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަށްވާފައިވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދެވެ. އަދި ތްރީ ޓްރީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ނަޝްފާންއެވެ.

Advertisement

ކިހާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އޯޓެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. 45 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 2،850،891.24 (ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ސައުވީސް ލާރި) އެވެ. އޯޓެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޔާފިއު ހަސަން ހަބީބެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރާއްޖެތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި އެހެނިހެން ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް