ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 12:47
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފައި އުފާފާޅުކުރަނީ
ބަނގްލަދޭޝް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފައި އުފާފާޅުކުރަނީ
ފޭސްބުކް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ބަނގްލަދޭޝް ޓީމަށް އިނާމް ފައިސާ ބަހައިފި
 
ބަނގްލަދޭޝް ޓީމު އަމާޒަށް ވާސިލްވި

ހުސްވި ހަފުތާގައި ނިމުނު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ބަނގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުން ފައިސާ ބަހައިފި އެވެ.

މި ގޮތުން ބަނގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އަށް ލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ފައިސާ މުޅި ޓީމަށް ބަހާލައިފަ އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބަނގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އެދިފައިވަނީ ބަނގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ އިންތައް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޖޫން 21 އިން މި މަހުގެ ހަތަރަކަށް އިންޑިޔާގައި ބޭއްވި މުބާރާތަށް ބަނގަލްދޭޝްގެ އަމާޒަކަށްވީ ވެސް ސެމީ ފައިނަލް ކުޅުމެވެ. އެ ގައުމުން ސެމީ ފައިނަލް މިކުޅުނީ 14 އަހަރަށްފަހު އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބޫޓާނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިކޮށް، އަދި ލެބަނަން އަތުން ބަލިވެގެން ސެމީ އަށް ދިޔަ ޓީމު ކެޓީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކުވޭތު އަތުންނެވެ.

Advertisement

މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އަތުން ބަނގްލަދޭޝް މޮޅުވުމުން އެ ގައުމުގެ ނޫސްވެރިންނާއި ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރި އެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަތުން ބަނގްލަދޭޝް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާގެ ހިންގުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަކަށް ހޮވުނީ ވެސް ބަނގްލަދޭޝް ކީޕަރު އަނީސުއްރަހުމާނެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އިންޑިޔާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް