ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 07:35
ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުން ހަނގުރާމަވެރިން ބަދަލުކުރުން
ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުން ހަނގުރާމަވެރިން ބަދަލުކުރުން
ރޮއިޓާސް
ހަނގުރާމަވެރިން ބަދަލުކުރުން
ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަނގުރާމަވެރިން ބަދަލުކޮށްފި
 
ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް 45 ގައިދީން މިނިވަންކޮށްފައިވޭ

ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް އެ ދެ ގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ގައުމުން ހާމަކޮށްފައި ވާގޮތުގައި، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް 45 ގައިދީން މިނިވަންކޮށް އަނެއް ގައުމާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ރަޝިޔާގެ ނިއުސް އެޖެންސީ އާރްއައިއޭއިން ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ 45 ހަނގުރާމަވެރިން ޔޫކްރެއިން ކަސްޓަޑީން މިނިވަންވެގެން ރަޝިޔާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސްޓާފްގެ ހެޑް, އަންޑްރިއެ ޔެމަކް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ 45 ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އާންމުންގެ ދެ މީހުން ޔޫކްރެއިނަށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ. ޓެލެގްރާމަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ޔެމަކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިނިވަންވި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތެރޭގައި މަރިޕޯލްގައި ހަނގުރާމަކުރި މީހުންނާއި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ކުރީސަފުގައި ހަނގުރާމަކުރި މީހުން ހިމެނޭކަމަށެވެ.

އެއިން ކޮންމެ މީހަކީވެސް ހީރޯއެއް ކަމަށް ޔެމަކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އޮމްބަޑްސްމަން، ޑިމިޓްރޯ ލުބިނެޓްސް ވިދާޅުވީ މިނިވަންވި ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިކަމަށާއި، މިނިވަންވި އެންމެންނަށްވެސް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔެމަކް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ރަޝިޔާއިން މިނިވަންކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި މިލިޓަރީ މެޑިކެއް ހިމެނޭކަމަށާއި، އެ އަންހެންމީހާއާއެކު އޭނާގެ 6 އަހަރާއި 10 އަހަރުގެ ކުދިންވެސް ރަޝިޔާއިން މިނިވަންކުރި ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ 17 މަސްދުވަސްވީ ހަނގުރާމާގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ދެ ގައުމުން ވަނީ ގައިދީން ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު ޔޫކްރެއިނުގެ 2576 މީހުން ރަޝިޔާއިން މިނިވަންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް