ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 07:11
އުކުޅަހު މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އުކުޅަހު މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
އުކުޅަސް މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އުކުޅަސް މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 2678 މީޓަރުގެ 10 މަގު ތަރައްގީކުރާނެ
 
އުކުޅަހުގެ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހު

އއ އުކުޅަސް މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން އުކުޅަހުގެ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 2678 މީޓަރުގެ 10 މަގު ތަރައްގީކުރާނެކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި، ސެޓްލްމެންޓް ޓޭންކް ހަރުކުރުމާއި، ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ފޮށި ވަޅުލުމާއި، 4193 އަަކަމީޓަރުގެ ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން 14,452 އަކަމީޓަރުގެ ދުއްވާ ސަރަޙައްދެއް ގާއިމުކުރުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި، މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމާއި، ކަފިހި ހުރަސް ގާއިމުކުރުމާއި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމާއި، މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސައިން ބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް 56.11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް