ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:36
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ހާލު ސީރިއަސްވި ހައްޖާޖީން
ހާލު ސީރިއަސްވި ހައްޖާޖީންގެ އާއިލާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީއަށް ދިޔުމަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
އައިސީޔޫގައި އޮތީ އުމުރުން 85 އަހަރު ފިރިހެނަކާއި 58 އަހަރުގެ އަންހެނެއް

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖާޖީންގެ ތެރެއިން ދެ ޙައްޖާޖީއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާމެދުން އަންނައިރު އެމީހުންގެ އާއިލާއިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާއަށް ދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަދީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އަދީލް ވިދާޅުވީ އައިސީޔޫގައި އޮތީ އުމުރުން 85 އަހަރު ފިރިހެނަކާއި 58 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ހައްޖަށް ދިޔަތަނާ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އައިސީޔޫއަށް ލާން ޖެހުނު ދެމީހުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން، ނިޔާވީ އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އަދީލް ވިދާޅުވީ އައިސީޔޫގައި ތިބި މީހުން ނިޔާނުވާ ކަމަށެވެ. ނިޔާވީ އެހެން ހައްޖާޖީންތަކެއް ކަމަށާއި އެމީހުން ނިޔާވުމަކީ ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކެއް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނިކޮށް ތިން ހައްޖާޖީން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެއީ ނ. ހޮޅުދޫ، އުދަރެސް، ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުހައްމަދު ނަސީމާއި ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، ޢަލީ ޙަސަނެވެ.

Advertisement

އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހުންނަށް އެހެން ވަސީލަތްތަކާއެކު ވެސް ދަތުރުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ހުރިނަމަ ޑޮކްޓަރު ހުއްދަ ދެއްވުމުން އެމީހުން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވަމުންދާ ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަހު ތާރީހަކީ މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ހައްޖު މިޝަންގެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާނީ އެ ތާރީހަށްފަހު ކަމަށާއި އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އައިސީޔޫގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ހާލަތު އަދިވެސް މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އާންމު ހައްޖުވެރިންނާއެކު އެމީހުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކުރިއަތް އޮތް ތިން ދުވަސްތެރޭގައި ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
17%
17%
0%
17%
17%
ކޮމެންޓް