ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 12:37
ރ އަތޮޅު އުނގޫފާރު
ރ އަތޮޅު އުނގޫފާރު
އުނގޫފާރު.ކޮމް
ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ
އުނގޫފާރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
 
ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި
 
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ 2023 ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00

ރ އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ 2023 ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން 2023 ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އަމީނީމަގު، އިސްކަންދަރު ކޮށި 1 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އަމީނީމަގު، އިސްކަންދަރު ކޮށި 1 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް