ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 22:28
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ޖިއަކޮމޯ ކޯސުއާ
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް
ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަސައްކަތް މިދައުރުގައި ފެށޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި
 
ބިޑް ނެގުން މިމަހު 16ގައި

ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ތަޅާލައި, އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފް ދެއްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މަސައްކަތް ފަށަން މީގެކުރިން ކަނޑައެޅި ތާރީޚުތައް ފަހަނައެޅިނަމަވެސް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގަތީ އެމަސައްކަތް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރެއްވުމަށެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އިތުރުން، ސިންތެޓިކް ޓްރެކާއި ތިން ކޯޓުގެ ވޮލީބޯލް އިންޑޯއާއި, 3 ކޯޓްގެ ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ އެރީނާއާއި, ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްވެސް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރު ދެއްވިއެވެ. މިއީ އިންޑިޔާގެ އެލްއޯސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކެވެ.

ސާޅީސް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިދައުރުގައި މަސައްކަތްތައް ފެށޭނެ. އަދި ނިންމާނީވެސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގަ.
އަހުމަދު މަހުލޫފް/ ޔޫތު މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގަލޮޅު ދަނޑު ތަޅާލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ކުޅެވޭނެގޮތް ހެދުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ސިންތެޓިކް ހަތަރު ޓްރެކް އަޅަނީ ތިނަދުއާއި, ފުވައްމުލަކާއި, ހިތަދުއާއި, ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމުގައި މިސަރުކާރު މިއޮތީ މުޅިން އެހެން ލެވެލެއްގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް