ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 16:06
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ޓީމް
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ޓީމް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސް
ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ހޯދި، ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި
 
ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވަނީ ދެ ރަން މެޑަލާއި ލޯ މެޑަލެއް ހޯދާފައި

ޖަރުމަނުގެ ބަރލިންގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ހޯދި ގައުމީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

އެއަރޕޯޓުން މާލެ އައި ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ރަސްމީ ފާލަން ކައިރިންނެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މެޑަލް ހޯދި އެތުލީޓުންގެ އާއިލާގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ޓީމު ދިޔައީ ރައީސް އޮފީހަށެވެ. ރައީސް އޮފީސް ކައިރިން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ޓީމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވަނީ ދެ ރަން މެޑަލާއި ލޯ މެޑަލެއް ހޯދާފައެވެ. އާއިޝަތު ލައިކާ ހުސައިން ވަނީ ލެވެލް ބީގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި ބެޑްމިންޓަނުން ރަން މެޑަލް ހޯދީ މާނިޔާ އާދަމްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒާނާ އަލީ ޝަރީފް ވަނީ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ރަސްމީ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖެއްސީ ސަރުކާރުގެ މި ދައުރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން، ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް