ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 15:21
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ދިވެހި ޓީމު
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ދިވެހި ޓީމު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސް
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ޤައުމީ ޓީމުން ހޯދި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަށް ރައީސް ޞާލިހް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ ރަން މެޑަލް އަދި ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދާފަ

ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ޤައުމީ ޓީމުން ހޯދި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވަނީ މުބާރާތުގައި ރަން މެޑަލް ހޯދި ދެ އެތުލީޓުންނާއި ލޯ މެޑަލް ހޯދި އެތުލީޓުގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި ހުރިހާ އެތުލީޓުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބެޑްމިންޓަން އަދި އެތުލެޓިކްސްގައި ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، ލެވެލް ބީގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ލައިކާ ހުސައިން އެވެ. އަދި ބެޑްމިންޓަން އިން މާނިޔާ އާދަމް ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒާނާ އަލީ ޝަރީފް ވަނީ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement

މެޑަލް ހޯދި ތިން އެތުލީޓުންގެ އިތުރުން، މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށްފައިވަނީ ޙުސެއިން ސުޖޫދު ނާޝިދު، އިބްރާހީމް ހުމެއިދު މުޙައްމަދު އަދި މުހައްމަދު ރާއިފް ޝަރީފް އެވެ. އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އައިޝަތު މައުވާ އާއި އަޙުމަދު ނިޒާމް އެވެ. އަދި ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އަލީ ޝަރްމީލް އަދި އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދެވެ.

ރަސްމީ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖެއްސީ ސަރުކާރުގެ މި ދައުރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން، ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ހޯދަފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް