ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 18:03
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ޤައުމީ ޓީމު
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ޤައުމީ ޓީމު
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސް
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ލައިކާ އަދި މާނިޔާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި
 
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ހަ އެތުލީޓުން ވާދަކޮށްފައިވޭ

ޖަރުމަނުގެ ބަރލިންގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯރލްޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ލައިކާ ހުސައިން އަދި މާނިޔާ އާދަމް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބެޑްމިންޓަން އަދި އެތުލެޓިކްސްގައި ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، ލައިކާ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ލެވެލް ބީގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުންނެވެ. އަދި މާނިޔާ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ބެޑްމިންޓަނުންނެވެ.

ލައިކާ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ 23.44 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. ލައިކާގެ އިތުރުން ޒާނާ އަލީ ޝަރީފް ވެސް ވަނީ ފައިނަލުގައި ދުވެފައެވެ. 30.74 ސިކުންތުން ނިންމައިގެން ޒާނާ އަށް ލިބުނީ ހަތަރު ވަނައެވެ. ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން ޒާނާ ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ފިރިހެން ލެވެލް ބީގެ 100 މީޓަރުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ޙުސެއިން ސުޖޫދު ނާޝިދު ވެސް ވަނީ ދުވެފައެވެ. 15.20 ސިކުންތުން ނިންމައިގެން ސުޖޫދަށް ލިބުނީ ފަސް ވަނައެވެ. އަދި ލެވެލް އޭ ގެ ފައިނަލުގައި އިބްރާހީމް ހުމެއިދު މުޙައްމަދު ވަނީ ހަތް ވަނަ ހޯދާފައެވެ. ހުމެއިދު ވަނީ 13.08 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމާފައެވެ. އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އައިޝަތު މައުވާ އާއި އަޙުމަދު ނިޒާމް އެވެ.

Advertisement

ބެޑްމިންޓަނުން މާނިޔާ ރަން މެޑަލް ހޯދީ ފައިނަލުގައި ބަލްގޭރިއާގެ ޖިއޯޖީވާ ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 21-19 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނަ ސެޓު 21-10 އިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އަލީ ޝަރްމީލް އަދި އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދެވެ.

ރަސްމީ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތް ފަށައިގެން ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއަހަރުގެ މުބާރާތުން ވަނީ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބެއް ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް