ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 22:12
އިންޑިޔާގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ
އިންޑިޔާގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ
ފޭސްބުކް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ލެބަނަން ބަލިކޮށް، ތަށި ދިފާއުކުރަން އިންޑިޔާ ފައިނަލަށް
 
އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ކުވޭތު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުވޭތާ ބައްދަލުކުރާ ޓީމަކަށް، ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން އިންޑިޔާ ހޮވިއްޖެއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގެ ޝްރީ ކަންޓީރަވާ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅިބަލަން ތިބި ގާތްގަނޑަކަށް 20000 މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އެ ގައުމު ފައިނަލަށް ދިޔައީ، ލަނޑެއް ނުޖެހި 90 މިނިޓާއި އިތުރު ވަގުތުގެ 30 މިނިޓް ވެސް ހަމަވުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2ން ލެބަނަން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ލެބަނަންއަކީ މުބާރާތަށް ސާކް ސަރަހައްދުން ބޭރުން ދައުވަތު ދިން ދެ ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. އަނެއް ގައުމަކީ އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަންގާރަ ދުވަހު ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ކުވޭތެވެ. އެ ގައުމު ފައިނަލަށް ދިޔައީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ބަނގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ދެ ޓީމުން ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވުނީ ލެބަނަންއިން، އެއްވަނަ ކީޕަރުގެ ބަދަލުގައި މި މެޗުގައި ބެންޗުގައި އިން ކެޕްޓަން އަލީ ސަބާހް ޕެނަލްޓީ ޝޫޓް އައުޓަށް ކުޅެން އެރުވުމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އިންޑިޔާގެ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޕެނަލްޓީ ދިފާއެއް ނުކުރެވުނެވެ.

Advertisement

އިންޑިޔާއިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީއާއި އަންވަރު އަލީއާއި މަހޭޝްއާއި އުދަންތާ ސިންގެވެ. ލެބަނަންއިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ވާލިދު ސްރޯއާއި މުހައްމަދު ސަޑެކްއެވެ. ނާކާމިޔާބުވީ ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫރާއި ހަލީލް ބަދްރު ޖެހި ޕެނަލްޓީއެވެ. މީގެ ތެރެއިން މާތޫރު ޖެހި ޕެނަލްޓީ އިންޑިޔާގެ ކީޕަރު ގުޕްރީތު ސިންގް ދިފާއުކުރީއެވެ. ހަލީލް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމު އިންޑިޔާގެ ކޯޗު އިއަގޯ ސްޓިމަކް މި މެޗާއި ފައިނަލް މެޗަށްވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރުމުން، ރޮސްޓްރަމްގައި އިނދެ ފޯނުން މެސެޖްކޮށްގެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދިން މެޗުގައި އެ ގައުމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ. އަދި މިއީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލެބަނަން ބަލިކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުޅުނު މުބާރާތް ވެސް އިންޑިޔާ ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ލެބަނަން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 21ން ފެށިގެން އިންޑިޔާގައި ކުޅޭ މުބާރާތުން މި ފަހަރު ރާއްޖެ ކެޓީ ކުޅުނު ތިން މެޗުންގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން ބަލިވެގެންނެވެ. މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ކެޓި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއާއެކު އެފްއޭއެމަށް ވަނީ ގިނަ ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް