ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:35
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކީރިތި ޤުރުއާން
ރަޝިއާގައި ޤުރުއާނުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާކަށް ޖާގައެއް ނެތް: ޕުޓިން
 
ޤުރުއާން އެންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބުދަ ދުވަހު ސްވިޑެންގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
 
މުސްލިމުން ވަނީ ޕުޓިންއަށް ޤުރުއާން ހަތިމެއް ވެދުމަށް އަރުވާފައި
 
ޤުރުއާނަށް ޤަދަރު ކުޑަ ކުރުމަކީ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

ރަޝިއާގައި ޤުރުއާނުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާކަށް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ޤުރުއާނަށް ޤަދަރު ކުޑަ ކުރުމަކީ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި މައްސަލައަކަށް ނުވިޔަސް، ރަޝިއާގައި އެއީ އަދަބު ދެވޭނެ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައިވެސް އެއީ އަދަބު ކަނޑައެޅިގެންވާ ކުށެއްކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޟްހާ އީދު ތެރޭގައި ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޑާގެސްތާންގެ ޑާބެންޓް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެ ސިޓީގައި ހުރި ޒަމާންވީ މިސްކިތަކަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެއީ ރަޝިއާގައި އަދި ދުނިޔޭގައިވެސް ހުރި އެންމެ ޒަމާންވީ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކިތެކެވެ.

އަދި އެތަނުގައި އުޅެމުން ދިޔަ މުސްލިމުންނާވެސް ޕުޓިން ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރި މުސްލިމުން ވަނީ ޕުޓިންއަށް ޤުރުއާން ހަތިމެއް ވެދުމަށް އަރުވާފައެވެ.

އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ޤުރުއާނަކީ މުސްލިމުންނަށް މާތް އެއްޗަކަށްވުމާއެކު އެހެން މީހުންވެސް ޤުރުއާނަށް ކަމޭހިތަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ރިވެތި އުސޫލުތައް ރަޝިއާއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން އެހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފާޅުގައި އިހާނެތިކޮށް ހިތުމަށް، ޤުރުއާން އެންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް ބުދަ ދުވަހު ސްވިޑެންގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ސްވިޑްންގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ޤުރުއާން އަންދާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވައި، އެކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންވެސް ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެއާއެކު ނޭޓޯއަށް ވަނުމަށް ސްވިޑްން އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައެވެ.

މި އަމަލު ހިންގަން ހުއްދަ ދީފައި މިވަނީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް އެއް މުނާސަބާ ކަމުގައިވާ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހާ ދިމާކޮށް ކަމަށް ވުމުން، ސްވިޑްންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މުސްލިމުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް