ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:55
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން
ހައްޖުވެރިން ޖުލައި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
މިއަހަރު ރާއްޖެއިންވެސް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 1000 މީހުން މައްކާއަށް ދިޔަ
 
ދެ ހައްޖުވެރިއަކު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު
 
އެންމެފަހު ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު

ރާއްޖޭގެ ހައްޖުވެރިން ޖުލައި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 6 ފްލައިޓެއްގައި ކަމަށާއި، އަންނަ މަހު 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެފަހު ފްލައިޓް ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެގޮތުން 6 ޖުލައި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލްމަނާސިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންނެވެ. 7 ޖުލައި 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަސް، 10 ޖުލައި 2023ވާ ހޯމަ ދުވަސް އަދި 14 ޖުލައި 2023ވާ ހުކުރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 11 ޖުލައި 2023ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގުރޫޕް އަދި އަލްހަރަމައިން ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދެ ހައްޖުވެރިއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެއީ 85 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 58 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އަދި އެހެން ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިންވެސް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 1000 މީހުން މައްކާއަށް ދިޔައެވެ. އެގޮތުން ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު ރާއްޖެއިން ފުރީ ޖޫން މަހުގެ 12 ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖޫން މަހުގެ 13، 15، 16 އަދި 19 ވަނަދުވަހުގެ ފްލައިޓްތަކުން ވެސް ހައްޖުވެރިން ފުރިއެވެ.

މިއަހަރު އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން، 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސައޫދީން ދީފައިވަނީ ލިމިޓުކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު 10،000 މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރިއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު 59،000 މީހުން، އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު އެއް މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް