ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:44
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޭސަން މައުންޓު
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޭސަން މައުންޓު
ޓްވިޓަރ
ޗެލްސީ
މައުންޓް ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ދެ ވަނަ ބިޑު ވެސް ޗެލްސީން ރިޖެކްޓުކޮށްފި
 
މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މައުންޓު ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ރަސްމީ ދެ ވަނަ ބިޑު ފޮނުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ސެންޓްރަލް މިޑްފީލްޑަރު މޭސަން މައުންޓު ހޯދުމަށް ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ދެ ވަނަ ބިޑު ވެސް އެކުލަބުން ރިޖެކްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

މައުންޓު ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޔުނައިޓެޑުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުވި ރަސްމީ ބިޑު ވެސް ޗެލްސީން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ. ޗެލްސީއާއެކު މައުންޓު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ މައުންޓު ދޫކޮށްލުމަށް ޗެލްސީން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މައުންޓު ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން ރަސްމީ ދެ ވަނަ ބިޑު ފޮނުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 59 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނުތާ މަދު ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި ޗެލްސީން އެ ހުށަހެޅުން ރިޖެކްޓުކޮށްފައި ވަނީ ވެސް އަގާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މައުންޓު ހޯދުމަށް ޗެލްސީން ބޭނުންވާ އަގެއް ޔުނައިޓެޑުން ނުދައްކާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނާއިރު، ދެ ކުލަބުގެ މެދުގައި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މައުންޓު އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ޗެލްސީން ފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދެ ކުލަބަކަށް ކުޅެފަ އެވެ. އެއީ 2017 އިން 2018 އަށް ވިޓޭސް އަށް އަދި 2018 އިން 2019 އަސް ޑާބީ ކައުންޓީ އަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ވަނީ އެނބުރި ޗެލްސީ އަށް އައިސްފަ އެވެ. މައުންޓު ވަނީ ޗެލްސީ އަށް މިހާތަނަށް ޖުމުލަ ކުޅެދިން 195 މެޗުގައި 33 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ތިން ފަހަރު އަދި ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި އެއް އަހަރު ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ.

ޗެލްސީން މައުންޓު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އައު ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯގެ ޕްލޭންގައި އޭނާ ނުހިމެނުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ އައި ފަހުން ޗެލްސީން ވަނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް