ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:36
އިންޑޮނީޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންޑޮނީޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ޓީމު
މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނައި އާޖެންޓީނާ އިން އިންޑޮނީޝިއާ ބަލިކޮށްފި
 
އިންޑޮނީޝިއާގެ މައްޗަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދީ 2-0 އިން

މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނައި ކުޅުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އިން އިންޑޮނީޝިއާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުރިމަތިލީ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ، އެންހެލް ޑި މާރިއާ، އަދި ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީ ނުލަ އެވެ. އެއީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރެސްޓެއް ދިނުމަށް ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބޭނުންވުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެންޗުގައި ހިމެނި ނަމަވެސް، ރޮޑްރީގޯ ޑި ޕައުލް، އަލެކްސިސް މެކް އަލިސްޓާ އަދި އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް އަށް މެޗުން ފުރުސަތު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. މެޗުގެ ކުރިން ސްކަލޯނީ ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ޒުވާން އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކަށްވުމުން، އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާ ބަލިކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާ އިން ލީޑު ނަގައިދިނީ ލިއާންޑްރޯ ޕަރޭޑްސް އެވެ. އެއީ ޕަލަސިއޯސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖެހީ ކްރިސްޓިއަން ރޮމޭރޯ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައި ހުރަސްވި ބޯޅަ ބޮލުން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

މިއީ އާޖެންޓީނާ އިން މިފަހަރު ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ މެޗެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޓީމު ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް