ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:17
ސާޖިއޯ ރިކޯ
ސާޖިއޯ ރިކޯ
ޓްވިޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރިކޯ ކޯމާ އިން ނަގައިފި
ރިކޯ، ކޯމާ އަށް ލާން ޖެހުނީ އަސް ދުއްވުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި އޭނާ އަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ދެ ވަނަ ގޯލް ކީޕަރު ސާޖިއޯ ރިކޯ, ކޯމާ އިން ނަގައިފި އެވެ.

ރިކޯ, ކޯމާ އަށް ލާން ޖެހުނީ އަސް ދުއްވުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި އޭނާ އަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރިކޯގެ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލެެއްގައި ފަރުވާ ދީފަ އެވެ. އޭރު ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ރިކޯގެ އާއިލާ އިން ބުނަމުން އައީ އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރިކޯގެ އަންހެނުން އަލްބާ ސިލްވާ ބުނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ރިކޯގެ ހާލު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އޭނާ އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަމުގެ އަލި މަގެެއް މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، ރިކޯގެ ޑޮކްޓަރުން ކުރަމުން އަންނަނީ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ރިކޯ, ކޯމާ އިން ނަގާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އޭނާގެ ހާލު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރިކޯ އަންނަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެެއްގެ ދަށުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މަޔޯކާ އަށް ކުޅެމުންނެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއް އަހަރު އެ ކުލަބަށް ކުޅުމަށްފަހު 2020 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރިކޯ, މަޔޯކާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް