ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:11
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް
 
ފުއެންޓޭ ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ސްޕެއިން އިން ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ މެޗުން މޮޅުވެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ފުއެންޓޭ ބުނީ އޭނާ އަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑު އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމުގަ އެވެ. ކުޅުންތެރިން ފިޒިކަލީ އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުން ދައްކާ ކަމަށާއި، މެންޓަލީ ވެސް ތިބީ ވަރަށް ފިޓުކޮށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ފައިނަލް މެޗަށް ލިބޭނެ އިތުރު ހިތްވަރެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ފަރިތަކުރުންތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ އެންމެ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ސްޕީޑުގައި ކަމަށެވެ. ފުއެންޓޭ ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ސްޕެއިން އިން ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތެވެ. ޕެނަލްޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ އެ ހާލަތުގައި ވެސް ރަނގަޅަށް ދިޔުން ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުން ވެސް ސްޕެއިން ކަޓައިފައި ވަނީ ޕެނަލްޓީގައި ނާކާމިޔާބު ވެގެންނެވެ.

ފައިނަލް މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ދެ ޓީމަކީ ވެސް މަތީ ފަންތީގައި ކުޅެމުން އަންނަ ދެ ޓީމު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޓީމުގެ ފެންވަރާއި، އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، ދެ ޓީމަކީ ވެސް ދާދި އެއްވަރުގެ ޓީމެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ. ފުއެންޓޭގެ އުންމީދަކީ ވާދަވެރި މެޗުގައި ސްޕެއިން އަށް ކުރި ހޯދެން ހުރި ފުރުސަތުތަކުގައި ހިފައިގެން ކުރި ހޯދުމެވެ. އޭނާ ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީމާ ހަވާލުވީއިރު ވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުބާރު އޮތް ކަމަށާއި، އަދި ވެސް އެކަން އެގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފައިނަލްގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިންނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި، ޓީމުން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބުނެދީފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުންވަނީ މެޗުގެ 90 މިނެޓުގައި ނަތީޖާ ނެރެގެން، މޮޅުވާންކަން ފާހަގަކޮށް ފުއެންޓޭ ބުނީ، އެއީ އަބަދު ދިމާވާނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ނޫން ހާލަތެއް ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރަށް ތިބެން ޖެހޭނެކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ސްޕެއިން ޓީމުގައި ވެސް ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބި ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ޓީމުގައި ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ސްޕެއިން އިން ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 23:45 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް