ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:32
އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީ އަށް ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދުނު، ސްޕެއިން އަށް ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް: މަންޗިނީ
 
މަންޗިނީ ބުނި ގޮތުގައި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިޓަލީ އިން ކުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޭމު ތެރެއަށް ވަދެގެން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލްގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އިޓަލީ އަށް ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހެދުނު ކަމަށާއި، އެ މެޗުން ސްޕެއިން މޮޅުވުން ހައްގު ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މަންޗިނީ ބުނީ، އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސްޕެއިން އިން ހޯދީ އެ ޓީމަށް ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށެވެ. މަންޗިނީ ބުނި ގޮތުގައި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިޓަލީ އިން ކުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޭމު ތެރެއަށް ވަދެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެކަން މަޑު މަޑުން ގޮސް ގެއްލުނު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މަންޗިނީ ބުނީ އޭނާ މެޗަށް ޓީމު ބިނާ ކުރި ގޮތުން ވެސް ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޓީމަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެވުނެވެ. އޭނާ ބުނީ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑުގައި ތިބި ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ، ފްރަޓެސީ އާއި ބަރެއްލާ ވަނީ ސްޕެއިން އަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އެ ކަންކަން ދޫކޮށްލެވުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

އިޓަލީ ޓީމުގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މޮޅެތި ފޯވާޑުން ނެތުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މަންޗިނީ ބުނީ، މިވަގުތު އެކަން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މީގެ ކުރިން ޓީމަށް ދިމާވީ މިޑްފީލްޑުގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު މިޑްފީލްޑުގައި ކުޅޭނެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ހަމައެގޮތަށް ޑިފެންސްގައި ވެސް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަންކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު އިޓަލީ އަށް މަދުވަނީ އެޓޭކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. މަންޗިނީ ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިޓަލީގައި އުފެދެމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެކަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މަންޗިނީ ވަނީ އިޓަލީ އަށް އެންމެ ފަހުން އޮތް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޖެހިގެން އައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތުން އިޓަލީ އަށް ޖާގަ ނުލިބުނެެވެ. ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުން ކެޓި ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ މުބާރާތަށް އިޓަލީ އިން ތައްޔާރުވާނީ މަންޗިނީ އާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް