ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:10
ނޭޕާލްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން: ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި
ނޭޕާލްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން: ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި
ގޫގުލް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ނޭޕާލްގެ 90ށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ގައުމު ދޫކޮށްލައިފި، ގައުމީ ޓީމަށް ހީނަރުކަން!
 
ކެޕްޓަން ކިރަން ކުމާރު ބުނަނީ އޭނާގެ މުސްތަގްބަލާ މެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް

ނޭޕާލްގެ 90ށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ގައުމު ދޫކޮށް، ހިޖުރަކުރުމުން އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީމު ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެއްޖެ އެވެ.

މީގެ ސަބަބުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ޓީމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިވެފަ އެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ކުޅުނު ނޭޕާލްގެ ގައުމީ ކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ލިމްބޫ ކިރަން ކުމާރު ބުނީ އެކުގައި ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމު ދޫކޮށްދިމުން އޭނާގެ ކުރިމަގާމެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުޅުންތެރިން ގައުމު ދޫކޮށް ދާން މި ފެށީ (ނޭޕާލް) ލީގުގެ ވެސް މެދުތެރެއިން. ނުވެސް ދަންނަ އައު ކުޅުންތެރިން ޓީމަށް އައިސް އެކުގައި ގިނަ ދުވަހު އުޅުނު ރަހުމަތްތެރިން ގައުމު ދޫކޮށްދިއުމަކީ ހިތަށް ކެތްވާވަރުގެ ކަމަކަށްނުވި. މީގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ މުސްތަގްބަލާމެދު ވެސް ސުވާލު އުފެދެންފެށި. ނޭޕާލްގައި އޮތީ ކޮން ކުރިއެރުމެއްތޯ މިހާރު ހިތާހިތާ ސުވާލު ކުރެވެން ފަށައިފި
ކިރަން

އޭނާ ބުނީ ނޭޕާލް ސަރުކާރާއި ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން މިކަމުގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފިނަމަ ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އަދިވެސް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމު ދޫކޮށްދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރަށްވުރެ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ނޭޕާލްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިޖުރަކުރަމުންދަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާ ނުވަތަ ނިއުޒީލޭންޑަށެވެ. އެ ގައުމުތަކުން ވިސާ ހޯދަން ކުއްލި ގޮތަކަށް ފަސޭހަވުމުންނެވެ. ނޭޕާލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޑާޓާ ބޭސްއެއް ނެތެވެ. މިހެންވެ މިހާތަނަށް ގައުމު ދޫކޮށްދިޔައީ ކިތައް ކުޅުންތެރިކަން މުޅިން ކަށަވަރެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު މިދަދު 80ވުރެ މަދުނުވެ، 90އާ ގާތްކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ލަފާކުރެ އެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ:

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނޭޕާލް ޓީމަށް ތައްޔާރުވާން ފެށުނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ. ދުރާލައި ތައްޔާރުނުވެވުނީ ނޭޕާލް ލީގު ނުނިމޭތީވެ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމަށް ދޫނުކުރަން ކުލަބުތަކުން ނިންމުމުންނެވެ. ނޭޕާލް ޓީމު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ކޯޗަކާ އެވެ. ދުރާލައި ފަރިތަކުރަން ނުފެށުމުން ނޭޕާލް ފެޑަރޭޝަނުން ވަނީ އޭނާ އަށް ކުޅުންތެރިން ދެނެގަތުމަށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ހަމަޖައްސާދީފަ އެވެ. މި މަހުގެ 21 އިން އަންނަ މަހުގެ ހަތަރަކަށް އިންޑިޔާގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ކުރިން ފިލިޕީންސާ ކުޅެން މިހާރު ނޭޕާވީ އެ ގައުމުގަ އެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ނޭޕާލް ހިމެނުނީ އިންޑިޔާ އާއި ކުވޭތު އަދި ޕާކިސްތާނާ އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
17%
33%
17%
0%
17%
ކޮމެންޓް