ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:03
އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
އިޓަލީގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
މަންޗިނީ ދެކޭ ގޮތުގައި އިޓަލީ އަށް ވުރެ ސްޕެއިން ވަރުގަދަ ވާނެ
 
މަންޗިނީ ދެކޭ ގޮތުގައި އަދި ވެސް ސްޕެއިން އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ބްރޭންޑެއް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލްގައި ސްޕެއިންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އިޓަލީ އަށްވުރެ ސްޕެއިން ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ބުނެފި އެވެ.

އިޓަލީގެ ކޯޗު މިހެން ބުނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ، ފުޓުބޯޅަ ބަދަލުވެ، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަހަރުތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިން އަކީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޓުބޯޅައިގައި ބާރުގަދަ ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ވަކިކުރުމާ ހަމައިން ފެށިގެން، މިހާރު ސްޕެއިންގެ އޮތީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް މަންޗިނީ ދެކެ އެވެ. އެކަން އެހެންވީ ނަމަވެސް، މަންޗިނީ ދެކޭ ގޮތުގައި ސްޕެއިން ޓީމުގައި އޮތް ފެންވަރާއި، ކުޅުންތެެރިންގެ ފެންވަރު އަދިވެސް އެގޮތުގައި އޮންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތަށް ބަލާއިރު، އިޓަލީ އަށްވުރެ ސްޕެއިން ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރޯ މުބާރާތް އިޓަލީ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަންޗިނީ ދެކޭ ގޮތުގައި އަދި ވެސް ސްޕެއިން އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ބްރޭންޑެކެވެ. އެ ބްރޭންޑު އެގޮތުގައި މިއަދާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިޓަލީ އިން އެތައް ކަމަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަންޗިނީ ބުންޏެވެ. މަންޗިނީ ބުނީ އެންމެ ފަހުން އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިނުވާ ވާހަކަ އަދި ވެސް މީހުން ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކައިގައި ހިފައިގެން ތިބެ އިޓަލީ އަސް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އޭނާ ޝައުޤުވެރި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލު ކުރާ ދެ ވަނަަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާާއްޖެ ގަޑިން 23:45 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް