ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 09:58
މެސީ އަދި ނޭމާ އެކުގައި ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި
މެސީ އަދި ނޭމާ އެކުގައި ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި
ޓްވީޓަރ
ެެއެމެރިކާ ލީގު
"މެސީއާއެކު އެމެރިކާ ލީގު ވަރުގަދަވެ މަޝްހޫރު ވާނެ!"
 
މެސީ އާއި ނޭމާ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުގައި ކުޅުނީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ) ލީގަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބަދަލުވުމާއެކު، އެ ލީގު ވަރުގަދަވެ މަޝްހޫރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ނޭމާ ޖޫނިއާ ބުނެފި އެވެ.

ނޭމާ އަކީ މެސީއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. މެސީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ވެސް ނޭމާއާ އެއް ޓީމަކަށެވެ. އެއީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށެވެ. އެކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމުން މެސީ ވަނީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނޭމާ ބުނީ، މެސީ ދިޔުމާއެކު އެމެރިކާ ލީގަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެކަން އޭނާ އަށް ޔަގީންވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ ލީގު އިތުރަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެން ވެސް އެ ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން، މެސީގެ މޮޅު ކުޅުން ބަލަން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް ނޭމާ ބުނީ ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ ދޫކޮށް މެސީ އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން ނިންމުމަކީ އޭނާ އަށް ވެސް ލިބުނު ހިތާމައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ނިންމުން މެސީ ނިންމާނެކަން މާކުރިން ވެސް އޭނާ އަށް އިނގެ އެވެ.

އިތުރަށް ނޭމާ ބުނީ، މެސީ އަކީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިޔާ ކަމަށާއި، މެސީ އަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. މެސީއާއެކު އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެ، ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފެދި، މެސީ އަކީ ކާކުކަން އިނގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން އުފާވާކަން ފާހަގަކޮށް ނޭމާ ބުނީ، އަބަދު ވެސް އޭނާ އެދެނީ މެސީ އަށް ކާމިޔާބަށް ކަމަށެވެ. މެސީ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމުމުން އެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކަމަށާއި، އެމެރިކާގައި މެސީ ވަރަށް އުފަލުން އުޅޭނެކަން އިނގޭ ކަމަށް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެސީ އާއި ނޭމާ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުގައި ކުޅުނީ ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށެވެ. އެކުލަބުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފަހު، ނޭމާ ބަދަލުވީ ޕީއެސްޖީ އަށެވެ. ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް މެސީ ވެސް ބަދަލުވީ ޕީއެސްޖީ އަށެވެ. މެސީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވުމުގައި ނޭމާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައި ކަމަށް އޭރު މީޑިއާތަކުން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް