ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:08
ކައި ހަވާޓްޒް
ކައި ހަވާޓްޒް
ރޮއިޓާސް
ކައި ހަވާޓްޒް
ހަވާޓްޒް ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެލްސީއާ މަޝްވަރާކުރުން ހުއްޓާލައިފި
 
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހާވާޓްޒް ގަތުމަށް 60 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ވުރެ ބޮޑު ބިޑެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ކައި ހަވާޓްޒް ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެލްސީއާ އެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި ހޫނު މޫސުމުގައި އެޓޭކް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިހާރު ވެސް އެޓީމުގެ ކުރިޔަށް ކުޅޭ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެއާއެކު އެޓޭކްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ސީޒަނުގައި ކުޅެން އަދި ތިބީ ހަމައެކަނި ވިނިޝިއަސް ޖޫނިއާ، ރޮޑްރިގޯ އަދި އަލްވާރޯ ރޮޑްރިގޭޒް އެވެ.

ކުރިޔަށް ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިއެއް ގެންނަން ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި އެ ޓީމާ ގުޅޭނެ ކަމަށް އަޑުފެތުރުނު އެއް ނަމަކީ ޗެލްސީގެ ކައި ހާވާޓްޒްއެވެ. ޖަރުމަނު ފޯވާޑް ޗެލްސީއަށް ދިޔަފަހުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ކިބައިގައި އެކަން ކުރުމުގެ ފެންވަރު އެބަހުއްޓެވެ.

Advertisement

ރިޕޯޓުތަކުން ބުނާ ގޮތުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މިހާރުވަނީ ޗެލްސީ އާއެކު މަޝްވަރާކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. މިކަމުގެ އެއް ސަބަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހާވާޓްޒް ގަތުމަށް 60 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ވުރެ ބޮޑު ބިޑެއް ކުރަން ބޭނުން ނުވާއިރު، ޗެލްސީން މިވަގުތު އެ އަގު ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވުމެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޖަރުމަނު ކުޅުންތެރިޔާއަކީ އަންނަ ސީޒަނުގައި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އޭނާގެ ޓީމަށް ފިޓްވާން ޖެހޭ އެޓޭކިން އޮޕްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް