ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 16:53
ނައިބުރައީސް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ނައިބުރައީސް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހައްޖުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ހައްޖު 1444
ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕާ ނައިބުރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މިއަހަރުގެ އަމީރުލް ހައްޖަކީ ނައިބުރައީސް، ފައިސަލް ނަސީމް
 
މިއަދު ފުރި ގްރޫޕުގައި 294 ހައްޖާޖީން ހިމެެނޭ

1444ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ހައްޖާޖީންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މީހުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައްދަލުކުރައްވައި، ހައްޖާޖީންނަށް އަލްވަދާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު ފުރި 294 ހައްޖާޖީންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހި ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން އެބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމުތައް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއަހަރުވެސް ހައްޖާޖީން ފުރުމަށްޓަކައި އެއަރޕޯޓަށް ގެންދިޔުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުން ވަނީ އިންތިޒާމްކޮށްދީފައެވެ. ހައްޖުވެރިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިމާލެއިންނެވެ. މިގޮތުން ބަސްތަކާއި ފެރީ އަލި ލޯންޗް މެދުވެރިކޮށް ހައްޖާޖީންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިން އެއަރޕޯޓަށް ގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިއަހަރުގެ އަމީރުލް ހައްޖުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް