ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 15:46
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮންނަ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮންނަ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން
ބީސީއެމް
ބީސީއެމްއިން ސާފުކުރުން
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮންނަ ސަރަޙައްދު ބީސީއެމްއިން ސާފުކޮށްފި
 
އެސަރަހައްދުން 20 ކޮތަޅު ފުރާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި ކުނިބުނި ނަގާފައިވޭ

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބްރިޖިންގ ދަ ކޮމިއުނިޓީސް މޯލްޑިވްސް (ބީސީއެމް)ގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީގެ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮންނަ ގޮނޑުދޮށް ސަރަޙައްދު ހޮނިހިރު ދުވަހު ސާފުކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

މި ހަރަކާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، މާލެ ސިޓީއަކީ ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮންނަ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން - ބީސީއެމް

ސެލްޒޯންއާއި ޕޮލަރޮއިޑްސް އެމްވީ އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ކަޅު ޑަސްބިން ކޮތަޅުގެ 20 ކޮތަޅު ފުރާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި ކުނިބުނި މި ސަރަޙައްދުން ނަގާފައިވެއެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޑަސްބިން ބެހެއްޓިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އާދަޔާޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ޖަމާވާ ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބީސީއެމްގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް