ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 14:58
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާސިފް އަމީން
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާސިފް އަމީން
ފޭސްބުކް
ކްރިކެޓް ކޯޗުގެ މައްސަލަ
ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކޯޗުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެ
 
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާސިފް އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު
 
އޭނާ އެ އަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނޭ
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަނީ ސިއްރުކޮށްގެން

ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ކުދިންތަކަކާއެކު ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ, ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސިފް އަމީން ޚާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާސިފް އަމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި, ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރު ކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އެކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 3 ދައުވާއަކާއި، ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިއުމާއި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގެ 3 ދައުވާއަކާއި، ޖާއިޒު މަގުސަދެއް ހާސިލުނުވާނެ އަމަލަކުން މާއްދީ ގޮތުން ހުތުރު ހާލަތެއް އުފެއްދުމުގެ ކުށުގެ 2 ދައުވާއެއް ހިމެނެއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް 9 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 7 ދައުވާއެއް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މި މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަނީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާސިފް އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ފުރަން އެއަރޕޯޓުގައި ހުއްޓައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމުން 24 ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ، އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް އާސިފް ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާ އެ އަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށްވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އާސިފްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި އޮއްވައި، އޭނާއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ރާއްޖެއިން ފުރުވާލަން ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށްވެސް އަޑުތައްވެސް އޭރު ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް