ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:06
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ފާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ފާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމް
ވަން އޮންލައިން
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ގާސިމަށް އަރުވައިފި
 
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީގެ ސްލޯގަންއަކީ "ހާސްކަނޑާލާ! ހަމަޖެހޭނެ!"
 
ގާސިމް ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައިވެސް ވާދަކުރައްވާފައި

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް, ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އަރުވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގާސިމް އަތްޕުޅަށް ޓިކެޓް އެރުވީ ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލީ އާރިފެވެ.

މި ޖަލްސާގައި، މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީން ބޭނުންކުރާނެ ސްލޯގަންއާއި ލަވަވެސް ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. ލަވައާއި ސްލޯގަން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމެވެ. މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީގެ ސްލޯގަންއަކީ "ހާސްކަނޑާލާ! ހަމަޖެހޭނެ!" މިއެވެ.

Advertisement

މިހާރުގެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޖޭޕީން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމީ އެ ޕާޓީން މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލްގައި ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި، ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ މި ނިންމުމާއެކު ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވީ ގާސިމް އެކަންޏެވެ. އެހެންވެ، ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އޭނާ ވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

ގާސިމް ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައިވެސް ވާދަކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ދެ އިންތިހާބުގައިވެސް ފުރަތަމަ ބުރުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާންޖެހިވަޑައިގަތެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނާނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2023ގައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް ވާދަކުރާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީއާއި ޖޭޕީއާއި އެމްއެންޕީއާއި އަދި ޕީޕީއެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް