ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 10:06
ޤައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން
ޤައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ އޯޕަން އިވެންޓުގެ ކުޅުން ފަށައިފި
 
މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްސީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ އޯޕަން އިވެންޓުގެ ކުޅުން ފަށައިފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިން އިވެންޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ކުލަބް އިވެންޓް، ވިމެންސް އިވެންޓް އަދި އޯޕަން އިވެންޓެވެ. ކުލަބް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކާސަލް ޗެސް ކްލަބް އެންޑް އެކަޑަމީންނެވެ. އަންހެން އިވެންޓުގެ އެއްވަނަ ހާސިލް ކުރީ ނިހާޔާ އަހްމަދެވެ. މިފަހަރުގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ޖުމްލަ 65 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި 15 ރައުންޑު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޗެސް އާކޭޑުގަ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ގަދަ 10 ގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ގައުމީ ޗެސް ސްކޮޑުން ޖާގަ ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ވެސް ވަނީ އިނާމު ފައިސާ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 80،000 (އަށްޑިހާ ހާސް) ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް