ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 06:00
ގައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ގައުމީ ޗެސް މުބާރާތް
ގައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ކުޅުން ފަށައިފި
 
ކްލަބް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކާސަލް ޗެސް ކްލަބް އެންޑް އެކަޑަމީ

މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްސީއޭ) އިން ބާއްވާ ގައުމީ ޗެސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ކުޅުން ފަށައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކެޓެގަރީ ފަށާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގައި ޖުމްލަ 19 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާއިރު، މި ކެޓަގަރީގައި ކުޅޭނީ 11 ރައުންޑެވެ. އަންހެން ކެޓެގަރީ ނިމޭނީ 27 މެއި ގައެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދަނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ ކްލަބް އިވެންޓް, ވިމެންސް އިވެންޓް އަދި އޯޕަންސް އިވެންޓެވެ. ޖުމްލަ 14 ކްލަބަކުން ވާދަކުރި ކްލަބް އިވެންޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ކާސަލް ޗެސް ކްލަބް އެންޑް އެކަޑަމީންނެވެ. އޯޕަންސް އިވެންޓު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މީގެ ކުރިން ގައުމީ މުބާރާތް ބާއްވަމުން ގެންދިޔައީ މިއިން ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއް ވަކި މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ކުރިޔަށް ދަނީ ހުޅުމާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ހުންނަަ ޗެސް އާކޭޑްގަ އެވެ. ޤައުމީ ޗެސް މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް