ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 16:55
ޗެސް ގްރޭންޑްމާސްޓަރ، ނިހޭލް ޝޯޓް
ޗެސް ގްރޭންޑްމާސްޓަރ، ނިހޭލް ޝޯޓް
ޓްވީޓަރ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2023
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިން ދައުވަތު، ޗެސް ގްރޭންޑްމާސްޓަރ ނިހޭލް ޝޯޓް ގަބޫލުކޮށްފި
 
ޝޯޓްއަކީ ހަ ގައުމެއްގައި ބޭއްވި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނަ، މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޗެސް ގްރޭންޑްމާސްޓަރ، ނިހޭލް ޝޯޓްއަށް ދިން ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް، އެވޯޑު ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެވޯޑު ހަފްލާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝޯޓްއަށް ދިން ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް އެވޯޑު ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަަކައި އޭނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 57 އަހަރުގެ ޝޯޓްއަކީ ޗެސްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ، ލެޖެންޑެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ޗެމްޕިއަންކަމާއި، ތިން ފަހަރު ކޮމަންވެލްތު ޗެމްޕިއަންކަމާއި، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލްގައި ތިން ފަހަރު ވާދަކުރުމާއި، އޮލަމްޕިއާޑްގެ ރިހި މެޑަލް ތިން ފަހަރު ހޯދުމުގެ އިތުރުން، 70ށްވުރެ ގިނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝޯޓްއަކީ ހަ ގައުމެއްގައި ބޭއްވި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ޝޯޓް މިހާރު އަންނަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެސް ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިޑީއީ)ގެ ޑިރެކްޓަރ ފޯރ ޗެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަގާމު އަދާކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

ޝޯޓްގެ އިތުރުން އެވޯޑު ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާނެ އެހެން ލެޖެންޑުންވެސް އަންނަނީ އިއުލާން ކުރަމުންނެވެ. ހަމައެއާއެކު މިހާރު ވަނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންތައްވެސް އިއުލާންކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް