ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 08:41
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯއަށް މަސްކިރުން
މަސްކިރި މިންވަރު އިތުރުވެ މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީ މައްޗަށް!
 
މިހާތަނަށް 636،969،593 ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީފައިވޭ
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 38،239 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވޭ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިފްކޯއިން 38،239 ޓަނުގެ މަސް ކިރައިފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ވަނީ ޖޫން 2ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު މިފދްކޯއިން މަސްކިރާފައިވާ މިންވަރާއި، މަސްވެރިންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 38،239 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 35 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ ހަމައަށް ކިރާފައިވަނީ 28،273 ޓަނުގެ މަހެވެ.

މިފްކޯއިން ވަނީ އެކި ތަންތަނުން މަސްކިރި މިންވަރުވެސް ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން 4،676 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާއިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެތަނުން މަސްކިރި އަދަދަށްވުރެ 16 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން 29،299 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 35 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއިން މިހާތަނަށް 4،335 ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާއިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 70 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު މަސްވެރިންނަށް ދީފައިވާ ފައިސާވެސް އިތުރު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް 636،969،593 (ހަސަތޭކަ ތިރީސް ހަމިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް) ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ ހަމައަށް އައިއިރު މަސްވެރިންނަށް ދީފައިވަނީ 457،007،020 (ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްމިލިއަން ހަތްހާސް ވިހި) ރުފިޔާއެވެ.

ސަރުކާރުން ދަނީ މަސް ކިރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން އައްޑޫގައި ހުރި 50 ޓަނުގެ ބްރައިން ފްރީޒިންގް ކެޕޭސިޓީ 100 މެޓްރިކް ޓަނަށް ބޮޑުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި މަހު ފަށަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އޯގަސްޓު މަސްތެރޭގައި މިފްކޯގެ މަސްބަނދަރު ބޭނުންކުރަން ފަށަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
33%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 16:02
ބާބޯޓު
މަސް ކިރަން ގެނައި ބައު، ދަބަރަށް ވެފައި އޮތް ބޯޓުގެ ވާހަކަ ރ އިން ނުދައްކަނީ ކީއްވެތަ؟