ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 21:29
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްޓޭޑިއަމް، އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ސްޓޭޑިއަމް، އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ގަތުމަށް ޝެއިޚް ޖާސިމް ފަސްވަނަ ބިޑު ހުށަހަޅައިފި
 
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ 100 އިންސައްތަ ގަންނަން ޝެއިޚް ޖާސިމް ބޭނުންވޭ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ގަތުމަށް ޝެއިޚް ޖާސިމް ބިން ހަމަދު އާލް ސާނީ ފަސްވަނަ ފަހަރަށް މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ބިޑް ކުރިކަމަށް ގަތަރުގެ ރިޕޯޓަކުން ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ގަތުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޝެއިޚް ޖާސިމްގެ ފަސްވަނަ ބިޑަކީ އޭނާގެ އެންމެ ފަހު ބިޑެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހަށްފަހު، އޭނާ އެކަމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ބިޑަކީ ކްލަބުގެ 100 އިންސައްތަ ގަތުމަށް ކުރާ ބިޑަކަށް ވާއިރު، ޔުނައިޓެޑުގެ ދަރަނިތައް ޚަލާސްކޮށް، ކުލަބާއި ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީއަށް ވަކި ފަންޑެއް ދިނުންވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިހާރު އެ ކުލަބުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައިވާ ގްލޭޒާ އާއިލާއިން ވަނީ، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލުމަށް ވިސްނަމުންދާކަން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރިމަގާމެދު ގްލޭޒާ އާއިލާއިން ގޮތެއް ނިންމާނެ ވަގުތެއްގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ނުފެނެއެވެ.

ގްލޭޒާ އާއިލާއިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ގަނެފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރު، 790 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
57%
43%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް