ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 11:44
ރެއާލްގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަދި ބެންޒެމާ
ރެއާލްގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަދި ބެންޒެމާ
ޓްވީޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ބެންޒެމާ ރެއާލް ދޫކޮށްލުން، ޕެރޭޒަށް ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއް!
 
ބެންޒެމާ ރެއާލާ ގުޅުނީ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި، ނަމަވެސް މިއަދު ރެއާލް ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ވަނީ ކުލަބުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމެއް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕްރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕެރޭޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ބެންޒެމާ ރެއާލަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ އިވެންޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ ބެންޒެމާ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ޚަބަރު ލިބުމާއެކު، އޭނާ އަށް ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމަކާއި ހިތާމަވެރިކަމެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ހިތާމަ އޮންނާނީ ހަމައެކަނި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިގައި ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ފުޓުބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބުނު ހިތާމައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ބެންޒެމާ ވަނީ ފުޓުބޯޅައިގައި އެކި ޖާދޫ ދައްކައިފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ، ބެންޒެމާ ރެއާލާ ގުޅުނީ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ރެއާލް ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ވަނީ ކުލަބުގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް ޕެރޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ ބެންޒެމާ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއެކު، އެކަމުގެ ހިތާމަ ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ވާހަކައެއް އޮތް ކަމަށެވެ. އެއީ ބެންޒެމާ ކަހަލަ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކު ރެއާލަށް ކުޅުމަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށާއި، އެކަމާ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ރެއާލްގައި ބެންޒެމާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ރެއާލް އާއެކު އެންމެ ގިނަ ތަށި ކާމިޔާބު ކުރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ރެއާލް ދޫކޮށް މިހާރު ބެންޒެމާ ވަނީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް