ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 21:42
ޕޮސްޓެކޯގްލޫ
ޕޮސްޓެކޯގްލޫ
ރޮއިޓާސް
ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ
ޓޮޓެންހަމްގެ އައު ކޯޗަކަށް ޕޮސްޓެކޯގްލޫ ހަމަޖައްސައިފި
 
ޕޮސްޓެކޯގްލޫ ވަނީ އެންމެ ފަހު ދެ ސީޒަނުގައި ސެލްޓިކްއަށް ފަސް ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައި

ޓޮޓެންހަމްގެ އައު ކޯޗަކަށް ސެލްޓިކްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޖް ޕޮސްޓެކޯގްލޫ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުލަބުން އާންމުކުރި ގޮތުގައި ޕޮސްޓެކޯގްލޫއާއެކު ހަދާފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ. ޖުލައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ޓީމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވާއިރު، އޭނާ ވެގެންދާނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކޯޗުކަންކޮށްދޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުރަތަމަ ކޯޗަށެވެ.

ސްޕާސްގެ ޗެއާމަން ޑެނިއެލް ލެވީ ބުނީ، ޕޮސްޓެކޯގްލޫއަކީ އެޓޭކިންގ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުވަން ރަނގަޅު ކޯޗެއް ކަމާއި، ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދީ، އެ ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރަން ރަނގަޅު ކޯޗެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

މާޗް މަހު ކޮންޓޭ ވަކިވުމާ ގުޅިގެން ކްރިސްޓިއަން ސްޓެލީނީއާއި ރަޔަން މޭސަން ވަނީ ސްޕާސް ޓީމުގެ ވަގުތީ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެފައެވެ. ކޮންޓޭ ޓީމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވެގެންދިޔައީ 15 އަހަރު ތެރޭގައި ސްޕާސްއަށް ތައްޓެެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށް، ނާކާމިޔާބުވި ހަތްވަނަ ކޯޗަށެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ލީގު ކަޕެވެ.

އުމުރުން 57 އަހަރުގެ ޕޮސްޓެކޯގްލޫ ވަނީ އެންމެ ފަހު ދެ ސީޒަނުގައި ސެލްޓިކްއަށް ފަސް ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މި ސީޒަން ސްޕާސްއިން ނިންމާލަން ޖެހުނީ ތާވަލުގެ އަށްވަނާގައެވެ. އަންނަ ސީޒަން ވެގެންދާނީ 2009/10 ވަނަ ސީޒަނަށްފަހު ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގައި ސްޕާސްއަށް ޖާގަ ނުލިބޭ ފުރަތަމަ ސީޒަނަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް