ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:35
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އައި އެޑެން ހަޒާޑް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އައި އެޑެން ހަޒާޑް
ރޮއިޓާސް
ހަޒާޑްގެ ކުރިމަގު
ހަޒާޑުގެ ވިސްނުން ހުރީ ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާވުމަށް
 
ރެއާލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

މި ސީޒަނަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ އެޑެން ހަޒާޑުގެ ވިސްނުން ހުރީ ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާވުމަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ޗެލްސީ ދޫކޮށް ހަޒާޑް ރެއާލަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް ރެއާލާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ހަޒާާޑް ވަނީ އެއްބަސްވުން އުވާލަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތް އެއް އަހަރަށް އޭނާ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ހަތް މިލިއަން ޕައުންޑު ވެސް އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ހަޒާޑު ދެން ރެއާލަކުން ނުފެންނާނެ އެވެ. ރެއާލް ދޫކޮށް ހަޒާޑް ވަކި ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާކަމެއް އޭރު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement

އޭގެ ފަހުން ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މިހާރު ހަޒާޑުގެ ވިސްނުން ހުރީ ފުޓުބޯޅަ އިން ރިޓަޔާ ވުމަށެވެ. އުމުރުން މިހާރު 32 އަހަރުވެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅިގެން ރަސްމީކޮށް ވަކި އެއްޗެއް މިހާތަނަށް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށް ފަހު ހަޒާޑް ވަނީ ބެލްޖިއަމް ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ރެއާލްގައި ހޭދަ ކުރި ހަތަރު ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 76 މެޗު ކުޅެދީ ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް ހަޒާޑަށް އެ ޓީމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެ އެވެ. ރެއާލަށް ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ އަށް ވަނީ ފިޓްނަސް އަދި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ވެސް ވެފަ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ހަޒާޑް ރެއާލަށް ކުޅެދީފައި ވަނީ 10 މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަ މެޗަކީ ސްޕެނީޝް ލީގުގެ މެޗުތަކެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޭނާ އަށް ޖެހިފައި ވަނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ. ހަޒާޑް ވަނީ ރެއާލާއެކު ހަ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ދެ ފަހަރު، ކޮޕަ ޑެލް ރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް