ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 14:55
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސްވައި ވާރގަސް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާ
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސްވައި ވާރގަސް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރު
ލަމްހާއާއި މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އިތުރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
މޭރީ ގެނައިރުވެސް ވިންދެއް ނެތް ކަމަށާއި، ދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތްކަމަށް ހެކިވެރިން ބުނޭ
އިންޖެކްޝަންތައް ކަނޑާފައި ހުރި ޕެކެޓުތައް އެ ގޭގައި ހަނދާން ނެތިގެން ބެހެއްޓިފައި ދެވުނުކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުނޭ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފިލިޕީންސްގެ އަންހެން ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސްވައި ވާރގަސް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ. އެގޮތުން އަނާގަރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

އޭނާ ވަނީ މޭރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައުމުން ދެން ކަންކަން ވީ ގޮތާއި މޭރީގެ މަރާއި ގުޅޭގޮތުން މާވިން ކިޔާދީފައިވާ ވާހަކަތައް ޝަރީއަތަށް ކިޔާދީފައެވެ.

އޭނާ ބުނީ، މޭރީ ގެނައިރުވެސް ވިންދެއް ނެތް ކަމަށާއި، ދަން ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ދެވަނައަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީވެސް ޑޮކްޓަރެކެވެ. އޭނާ އޭރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިންޓާން ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވަނީ މާވިން ގުޅާފައި އޭނާގެ އަންހެނުން ދަން ޖެހިފައިހުރިކަމަށް ބުނުމުން، އެ ގެއަށް ގޮސް ހިނގާ ދިޔަ ކަންކަން ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ދިޔައިރު މާވިން ސީޕީއާރް ދެމުން ދިޔަ ކަމަށާއި، މޭރީ އޮތީ ބިންމަތީގައިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން ދުވަހެއްގެ އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސް ދިން ފުލުސް އޮފިސަަރަކު ވަނީ އެ ގެއިން އިންޖެކްޝަންތަކެއް ކަނޑާފައިވާ ޕެކެޓުތަކެއް ފެނުނުކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސް ދެމުން މި ޑޮކްޓަރު  ބުނެފައިވަނީ، އިންޖެކްޝަންތައް ކަނޑާފައި ހުރި ޕެކެޓުތައް އެ ގޭގައި ހަނދާން ނެތިގެން ބެހެއްޓިފައި ދެވުނު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަދިވެސް ދައުލަތުގެ އިތުރު ހެކިންތަކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް