ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 13:38
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ދިފާއީ ވަކީލަކު ހާޒިރުނުވާތީ ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
 
މި އަޑުއެހުމަކީ ޝަރީއަތުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން ސާފު ކުރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއް
 
އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00ށް

ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ދިފާއީ ވަކީލަކު އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވާތީއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް ސަރުކާރުގެ އިތުރުން، އެމްޑީ އަކްތަރް ހުސައިންގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީ އަކްތަރް ހުސައިން މިހާރު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ޙުކުމަކާއި ހަމައަށް ގޮސްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އަންގާރަ ދުވަހު ތާވަލުކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުމަކީ ޝަރީއަތުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން ސާފު ކުރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގައި ދައުލަތުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި ލުތުފަރު ބޯޓުގައި އިންކަމާއި، މި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހުގެ ރޭ ބޯޓުން އާދަޔާޚިލާފު އަޑެއް އިވުނުކަމާއި، އޭގެ ފަހުން މޫދަށް އެއްޗެއް ވައްޓާލުންފަދަ އަޑެއް އިވުނުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަނޑު އަޑިން ފެނުނު ކަށިތަކާ މެދު ވެސް ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގެ ސީން އޮފް ކްރައިމް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކަށިތައް ފެނުނީ އަޑީގައި ހުންނަތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިފާއުންވެސް ވަނީ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެމީހުން ވެފައިވާ އިއުތިރާފަކީ އޭގައި ޝައްކުތަކެއް ހިމެނޭ އިއުތިރާފެއްކަން ބަޔާން ކުރައްވައި އެ އިއުތިރާފުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް