ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 10:25
ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ އަދި ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ އަދި ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރޮއިޓާރސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ބެންޒެމާ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމަކީ ލިބުނު ޝޮކެއް: އަންޗެލޮޓީ
 
އެއީ ރެއާލުން ވެސް އަދި ހުދު އޭނާ ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރި ކަމެއް ނޫން

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމަކީ ލިބުނު ޝޮކެއް ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

ބެންޒެމާ ވަނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަން ރެއާލުން ވަނީ ކަށްވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗަކީ ބެންޒެމާ އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ފަހު މެޗެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ބެންޒެމާ އެންގީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއީ ރެއާލުން ވެސް އަދި ހުދު އޭނާ ވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ބެންޒެމާގެ ނިންމުމަކީ ލިބުނު ޝޮކެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު މިއީ ރެއާލުން ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި ގޮތްތަކެއް ހޯދަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ރެއާލުން ފޯވާޑެއް ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ލިއޯން ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2009 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ފާއިތުވި 14 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 647 މެޗު ކުޅެދީ 353 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ރެއާލަށް ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަދި ރެއާލަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ބެންޒެމާ ވަނީ ރެއާލާއެކު 25 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ރެއާލްގައި ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ވެސް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާ ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އެއާއެކު ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް ބެންޒެމާ އެވެ. ބެންޒެމާ ރެއާލާ އަލްވަދާއު ކިޔުމުގެ އިވެންޓު އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވަން ކުލަބުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ތާރީޚީ އެ އިވެންޓުގައި އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ފްލެރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް