ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 15:50
ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލްންޑޯ އާއެކު ބެންޒެމާ
ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލްންޑޯ އާއެކު ބެންޒެމާ
ރޮއިޓާރސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ރެއާލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ ބެންޒެމާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި
 
މި ފާއިތުވި 14 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 647 މެޗު ކުޅެދީ 353 ލަނޑު ޖަހައިފައި

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރެއާލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ މި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރެއާލުން އޮތީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ތައްޔާރަށެވެ. އެކަމުގައި ބެންޒެމާ އާއި ރެއާލާ ދެމެދު ކުރިއަސް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ ކުލަބު ދޫކޮށްލާށެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް ރެއާލުން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފަ އެވެ. ރެއާލުން ބުނީ އެ ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ އެކުލަބުގެ ލެޖެންޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް، އެ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް އޮތް ލޯބި ދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރެއާލްގައި ބެންޒެމާ ހޭދަ ކުރި ކެރިއަރަކީ އަޚުލާޤީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ ނަމޫނާއެއް ކަަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ކުލަބުގެ އަސާސްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ވެސް ރެއާލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު އޮތީ ބެންޒެމާގެ އަމިއްލަ އަތް މަތީގައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އެ ކުލަބުން ބުނީ ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ސާމިލުވާ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ބެންޒެމާގެ ޖާދޫވީ ފުޓުބޯޅައިގައި ބައިވެރިވެ، ފޯރި ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ބެންޒެމާ އަކީ ރެއާލް އަދި ދުނިޔޭގައި ތިބި މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އެއް ސަބަބު ކަމަށް އެ ކުލަބުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު ރެއާލަކީ އަބަދު ވެސް ބެންޒެމާގެ ހޯމް ކަމަށާއި، މުސްތަޤުބަލުގައި އޭނާ އަށް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ލިއޯން ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ 2009 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ފާއިތުވި 14 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 647 މެޗު ކުޅެދީ 353 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ރެއާލަށް ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަދި ރެއާލަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ބެންޒެމާ ވަނީ ރެއާލާއެކު 25 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ރެއާލްގައި ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ވެސް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޭނާ ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އެއާއެކު ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް ބެންޒެމާ އެވެ. ބެންޒެމާ ރެއާލާ އަލްވަދާއު ކިޔުމުގެ އިވެންޓު އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވަން ކުލަބުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ތާރީޚީ އެ އިވެންޓުގައި އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ފްލެރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ބެންޒެމާ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމުށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުލަބުން މިހާރު ވަނީ ބެންޒެމާ އަށް ރަސްމީ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބެންޒެމާ ދެން ފެނުން ގާތީ ސައުދީ ލީގުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް