ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 10:25
ނޭޕާލްގެ އޭ ލީގުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ނޭޕާލްގެ އޭ ލީގުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ނޭޕާލް ކުލަބުތަކުން ދެކޮޅު ހަދައި ކަޅު ބޭންޑް އަޅަނީ
 
ކްލަބްތަކުން ބޭނުންވަނީ ލީގު ނިމުމުން ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާ ނޭޕާލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން އެ ގައުމުގެ ކުލަބުތަކުން ދެކޮޅު ހަދުމުން، އެ ނިންމުމާ އިހްތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަޅު ބޭންޑް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

އޯލް ނޭޕާލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާގައި ފަށާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ކުލަބުތަކުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ދެކޮޅު ހަދާކަން ކުލަބުތަކުން އިއުލާނުކުރީ ހުރިހާ ކުލަބެއް ބައިވެރިވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގަ އެވެ.

Advertisement

ސަންކަޓާ ކުލަބުގެ ރައީސް ބުނީ އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރެވޭނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ލީގު ނިމުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އޯލް ނޭޕާލް އެސޯސިއޭޝަނުން ކުޅުންތެރިން ދޫކުރުމަށް އެދި ކުލަބުތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

ރެލިގޭޝަނާއި ތައްޓަށް ވާދަކުރުން މިއޮތީ ވަރަށް ވާދަވަރިކޮށް. މިހެން މިކަން އޮއްވާ ފުޓްބޯޅައިގައި މައި އިދާރާއިން މިބުނަނީ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމަށް ދޫކުރަން ކުލަބުތަކާ އެއްވެސް މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި. އަހަރުމެންނަށް ކުޅުންތެރިން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ދޫކުރެވޭނީ ލީގު ނިމުމުން. ކިހިނެތް ހެނދުނު ގައުމީ ޓީމާއެކު ފަރިތަކޮށްފައި ކުޅުންތެރިން ލީގުގެ ވާދަވެރި މެޗުތައް ކުޅޭނީ
ސަންކަޓާ ކުލަބުގެ ރައީސް އިންދްރަމަން
ނޭޕާލްގެ ކުލަބުތަކުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް - ގޫގުލް

މި މައްސަލާގައި އޯލްނޭޕާލް ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ސުރޭޝް ޝާހު ވެސް ބުނީ މިއީ ކުލަބުތަކާ މަޝްވަރާނުކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ލީގު ފެށިއިރު ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމަށް ދޫކުރާނެ ގޮތްތަކާމެދު މާކުރިން ވަކި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮތީ ޖޫން 21 އިން ޖުލައި ހަތަކަށް އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގަ އެވެ. ނޭޕާލް ހިމެނެނީ އިންޑީޔާ އާއި ޕާކިސްތާން އަދި ކުވޭތާއެކު ގްރޫޕް ބީގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް