އައްޑޫ ސިޓީ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 17:46
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން
އައްޑޫގެ ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ، ބިލިއަން ރުފިޔާގެ، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
 
މި މަޝްރޫއަކީ ޖުމްލަ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރު ކުރެވިގެންދާނެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީއާއި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، މަރަދޫ ބިންހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ރައީސްގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުރުލީ ދަރަން، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފް، އަދި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެދަށުން، ވެން އޫޑް އިންޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އައްޑޫސިޓީއަށް 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ހިތަދޫއަށް 90 ހެކްޓަރު ބިމާއި، މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫއަށް 16 ހެކްޓަރުގެބިމާއި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ފަޅުތެރެއިން 8.3 ހެކްޓަރުގެ 3 ރަށާއި، 4 ލޭން ޑިޓުއަރ ލިންކު ރޯޑުގެބްރިޖުގެ އެމްބޭންޓްމަންޓަށް 3.3 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 18 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރާ މި މަޝްރޫއަކީ ޖުމްލަ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެކަމަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން 6.69 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އިންޑިއާ އެޒްޒިމް ބޭންކުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ހަރަދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމެންޓް